Nieuwsbrief 3 juni 2009

Algemeen

Droom je school wordt wakker

03 juni 2009
droomjeschoolshow 50 scholen zijn 5000 euro rijker en kunnen nu 'hun school dromen'. Begin oktober lanceerden Klasse en Cera de projectoproep van Droom Je School. Duizend scholen voelden het kietelen, deden een beroep op het creatieve brein van leerlingen, leraren, ouders en stuurden hun droomwerk in. De vijftig winnaars zijn gekend... en gelukkig.  

Jacques T'Kindt is de leraar van het jaar

03 juni 2009
jacques

Meer dan 700 nominaties kwamen binnen bij het onderwijsblad Klasse, dat dit jaar voor de zevende keer "De Leraar van het Jaar" organiseert. Een symbolische actie waarbij alle leraren in Vlaanderen een pluim krijgen van de leerlingen, de ouders en de collega's. Dit jaar kwamen alleen leraren secundair onderwijs in aanmerking voor de eretitel. Die ...

School je gratis bij rond vier thema's

02 juni 2009

Gratis en netoverschrijdend nascholingen volgen? Dat kan volgend schooljaar rond de thema's 'Kunst- en cultuureducatie', 'Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen secundair onderwijs', 'Eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs' en 'Eindtermen en ontwikkelingsdoelen natuurwetenschappen ...

Inhaaloperatie scholenbouw gaat definitief van start

02 juni 2009
Belangrijk!

De bouw van 211 energiezuinige scholen voor naar schatting 113 000 leerlingen tijdens de volgende vier jaar gaat definitief van start. De Vlaamse regering gunde de grootschalige inhaaloperatie in de scholenbouw aan het partnerschap Fortis Bank - Fortis Real Estate. De NV School Invest bereidt nu al een reeks projecten nauwgezet voor, zodat de bouw ...

Brochure over peilingsresultaten wiskunde in de B-stroom deze week in je school

02 juni 2009

Deze week ontvangt je school de brochure met de resultaten van de peiling wiskunde in de B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat zijn de resultaten voor heel Vlaanderen. De peilingen leveren aan de overheid en aan de scholen informatie over de mate waarin de leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen realiseren. ...

Up-to-date over gezonde school

02 juni 2009

Werk je mee aan het gezondheidsbeleid van je school? Voortaan blijf je bij via de elektronische nieuwsbrief 'Meewerken aan een gezonde school' van de Vlaamse Onderwijsraad. Die brengt nieuws over actiemateriaal, vormingen, studiedagen ... Doelpubliek zijn (toekomstige) leraren, lerarenopleiders, leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden.

BIO MET KLASSE (s)maakt duurzame soep

02 juni 2009
biometklasse

Ga met je klas de boer op en zoek de bioboer achter de soepgroenten! Werk een project uit waarbij je op 20 november 2009 tijdens de Week van de Smaak, duurzame soep kookt met je leerlingen. Je kan een Vlaams, een Turks of een multicultureel soepfestijn organiseren. Met deze actie neem je deel aan de wedstrijd 'Soep op school' tijdens de Week van de ...

Omzendbrieven: bevallings-, vaderschaps- en onbezoldigd ouderschapsverlof

02 juni 2009
Belangrijk!

Wijziging aan PERS/2005/02 (13AC) en aan PERS/2005/03 (13AC) over het bevallings-, vaderschaps- en onbezoldigd ouderschapsverlof voor tijdelijke en voor tot de proeftijd toegelaten en vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs en de CLB's. De aanpassingen in de omzendbrieven gaan over ...

Omzendbrief: leerlingenvervoer

02 juni 2009
Belangrijk!

Wijziging aan NO/2008/02 over het leerlingenvervoer. De werking van het coördinatiepunt verandert. Het recht op aanvraag van recht op leerlingenvervoer, zowel individueel als collectief leerlingenvervoer, verloopt vanaf 26 mei 2009 via een webapplicatie. Punt 3.1.3. b. vermeldt de veranderde ...

Campagnemateriaal studie- en schooltoelagen weldra in je school

02 juni 2009
Belangrijk!

Deze of volgende week ontvangt je school het campagnemateriaal voor de studie- en schooltoelagen voor het schooljaar 2009-2010. Elke school krijgt een pakket folders, 2 affiches (1 Nederlandstalige en 1 anderstalige) en een pakket aanvraagformulieren. Geef de folder en een aanvraagformulier mee met je leerlingen van wie je denkt dat ze in ...

Basisonderwijs

Vaste fruitdag op school krijgt extra steun van Europa

02 juni 2009
tuttifrutti

Organiseer je op school een vaste fruitdag of denk je er aan om dat te doen? Vanaf nu kan je je inschrijven voor een Tutti Frutti-project volgend schooljaar. Dankzij Europese en Vlaamse subsidies krijgen basisscholen die voor 30 weken een abonnement met een handelaar afsluiten, bovendien een korting van 4 euro per deelnemende ...

Nieuwe werkmap leerlingenparticipatie

02 juni 2009

Begin juni 2009 ligt in elke Vlaamse basisschool één gratis vernieuwde werkmap leerlingenparticipatie. De map 'Oprechte deelneming' inspireert en reikt handvatten aan. In de map vind je stap voor stap alle mogelijke methodieken om leerlingen meer te betrekken bij het klas- en schoolleven. Dat zijn gestructureerde overlegvormen zoals ...

Niet vergeten: wijzigingen scholengemeenschap

02 juni 2009
Belangrijk!

Uiterlijk 14 juni stuur je wijzigingen van het contactadres van de scholengemeenschap, van volledig nieuwe scholengemeenschappen en van wijzigingen in de samenstelling van bestaande scholengemeenschappen (beslissing of overeenkomst + samenstelling + contactadres) naar je schoolbeheerteam.

Niet vergeten: facultatieve vakantiedagen en pedagogische studiedagen

02 juni 2009
Belangrijk!

Uiterlijk 15 juni leg je de facultatieve vakantiedagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2009-2010 vast.

Niet vergeten: TADD

02 juni 2009
Belangrijk!

Uiterlijk 14 juni moeten personeelsleden kandideren voor een aanstelling van doorlopende duur.

Secundair onderwijs

Niet vergeten: teldag modulair verpleegkunde

02 juni 2009
Belangrijk!

15 juni is de teldag voor modulair vierde graad verpleegkunde. Bezorg je document aan de bevoegde verificateur.

Omzendbrief: stelsel van leren en werken

02 juni 2009
Belangrijk!

Wijziging aan SO/2008/08 over het stelsel van leren en werken. De richtlijnen 'leren en werken' zijn aangepast aan diverse nieuwe maatregelen van onderwijsdecreet XIX en aan de actualisering en modularisering van de opleidingen aan de vroegere rubrieken bouw, decoratie en hout. Die wijzigingen treden in ...

CLB

Gewonnen: handboek integrale jeugdhulp

02 juni 2009

Marleen Dendas en Hans Vandenbroucke winnen een exemplaar van het bijgewerkte 'Handboek integrale jeugdhulp' van Politeia, geschreven voor en door alle sectoren van de jeugdhulpverlening. Ze vinden het handboek deze week in hun brievenbus.

Volwassenenonderwijs

Nieuw afsprakenkader NT2

02 juni 2009
Belangrijk!

In het vernieuwde afsprakenkader NT2 krijgen de onthaalbureaus, VDAB en de Huizen van het Nederlands een regisseursrol voor het inburgeringstraject, het traject naar werk én de taalbereidheid in het kader van de Wooncode. De Huizen van het Nederlands krijgen een ruimere delegatie op het vlak van doorverwijzing, waarbij meer rekening gehouden ...

Wat doe jij met e-materiaal?

02 juni 2009

E-materiaal gebruiken in je gecombineerde trajecten. Daarover gaat de Toll-shop waaraan je gratis kan deelnemen. Toll-shops zijn praktische workshops over e-leren en gecombineerd leren voor iedereen die in de volwasseneneducatie werkt (lesgevers, ICT-coördinatoren, directies). Deze keer krijg je een antwoord op volgende vragen: 'Waar haal jij ...

Niet vergeten: TADD aanvragen

02 juni 2009

15 juni is de uiterste datum voor kandidaten die gebruik willen maken van hun voorrangsrecht TADD (schooljaar 2009-2010).

Subsub