8 juni 2011

Omzendbrief: omkadering in het buso

07 juni 2011
Belangrijk!

Wijziging aan SO/2011/01(buso) over de omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2011-2012 hebben scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs die in bepaalde structuuronderdelen van het studiegebied land- en tuinbouw (in opleidingsvorm 4) of in de opleiding tuinbouwarbeider (in opleidingsvorm 3) ten minste veertig leerlingen tellen, recht op een betrekking van teeltleider.
Opgelet: deze maatregel moet nog wettelijk worden goedgekeurd.

Subsub