Basisonderwijs

RSS Feed

Omzendbrief: geldelijke anciënniteit

18 januari 2011
Belangrijk!

Wijziging aan PERS/2005/06 over de geldelijke anciënniteit - diensten die in aanmerking komen. Als gevolg van de afspraken in punt 9 van cao IX is een bestaande regeling nader gespecificeerd en aangepast. Het gaat om diensten gepresteerd in een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - gesubsidieerde instelling. Sommige van deze instellingen hebben werknemers in dienst die arbeidsrechterlijk personeelslid zijn van de instelling, maar feitelijk hun arbeidsprestaties verrichten in de onderwijsinstelling. Bij een latere indiensttreding in het onderwijs kunnen deze diensten voor de berekening van de geldelijke anciënniteit toch in aanmerking komen. Daarvoor gelden echter specifieke voorwaarden. De praktische richtlijnen vind je in het nieuwe punt 6 van de omzendbrief. Je moet de betrokken personeelsleden op de hoogte brengen.

Subsub