CLB

RSS Feed

Ouderschapsverlof voor kinderen tot vier jaar

30 maart 2010
Belangrijk!

In tegenstelling tot wat de pers meldde, kunnen personeelsleden van het onderwijs op dit moment nog altijd slechts ouderschapsverlof nemen voor kinderen tot vier jaar. Recent werd federaal de verhoging van de leeftijdsgrens van vier naar twaalf jaar goedgekeurd. Het besluit van de Vlaamse Regering om deze verhoging mogelijk te maken voor het onderwijspersoneel moet echter nog formeel worden aangepast en onderhandeld. Tot dan blijft de leeftijdsgrens van vier jaar gelden.

Subsub